chính sách bảo hành

Sản phẩm được Windsoft thiết kế đều được bảo hành theo các gói và trao đổi của 2 bên đảm bảo các tiêu chí bảo hành chuyên nghiệp và bảo mật nhất. Thời gian bảo hành không quá 24h khi quý khách yêu cầu được Windsoft kiểm tra nếu nguyên nhân của Windsoft sẽ được bảo hành ngay lập tức. Điều kiện nếu quý khách tự sửa làm hỏng hoặc nhờ bên thứ 3 tác động sẽ không nhận được bảo hành và phí hỗ trợ sẽ phụ thuộc vào tình trạng của sản phẩm dịch vụ.