Chính sách hoàn tiền

Việc hoàn tiền là điều không muốn của bất cứ bên nào, nhưng để đảm bảo quyền lợi cho quý khách nếu không có giải pháp nào. Chúng tôi cam kết hoàn trả 100% tiền hoặc tài liệu đã thu của quý khách hàng.